OÚ – Záměr pronájmu obecního majetku – bytová jednotka ve III. NP objektu čp. 33

Vyvěšeno: 26.7.2016 - Sejmuto: