OÚ – Záměr prodeje pozemku p. č. 441

Vyvěšeno: 19.5.2020 - Sejmuto: 5.6.2020