OÚ – Záměr prodeje obecního majetku – pozemek p.č. 746/43 a pozemek p.č. 746/99

Vyvěšeno: 24.3.2016 - Sejmuto: 15.4.2016

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu