OÚ – Záměr prodeje obecního majetku – pozemek p.č. 441 v k. ú. Veselá u Zlína

Vyvěšeno: 2.3.2016 - Sejmuto: 18.3.2016

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu