OÚ – Záměr prodeje obecního majetku – pozemek p. č. 425 v k. ú. Veselá

Vyvěšeno: 28.4.2015 - Sejmuto: 14.5.2015

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu