OÚ – Záměr prodeje obecního majetku – pozemek p. č. 372

Vyvěšeno: 9.4.2015 - Sejmuto: 24.4.2015