OÚ – Záměr prodeje obecního majetku – část pozemku p. č. 458

Vyvěšeno: 6.10.2020 - Sejmuto: 22.10.2020