OÚ – Záměr prodeje obecního majetku – část pozemku p. č. 206/1

Vyvěšeno: 4.5.2015 - Sejmuto: 21.5.2015

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu