OÚ – Záměr prodeje obecního majetku – část parcely p. č. 753/1 v k. ú. Veselá u Zlína

Vyvěšeno: 26.10.2016 - Sejmuto: 11.11.2016

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu