OÚ – Záměr prodeje obecního majetku – část p. č. 449/1

Vyvěšeno: 6.10.2020 - Sejmuto: 22.10.2020