OÚ – Záměr obce – prodej obecního majetku pozemek p. č. 370 v k. ú. Veselá u Zlína

Vyvěšeno: 11.8.2015 - Sejmuto: 27.8.2015

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu