OÚ – Záměr darování (převod) pozemků

Vyvěšeno: 7.6.2022 - Sejmuto: 24.6.2022