OÚ – Výzva k podání nabídek na zakázku “Dodávka sportovního povrchu na hřiště s umělým povrchem na malou kopanou v obci Veselá u Zlína”

Vyvěšeno: 8.9.2015 - Sejmuto: 21.9.2015