OÚ – Veřejnoprávní smlouva – zápisy do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí

Vyvěšeno: 11.8.2015 - Sejmuto: 27.8.2015