OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá číslo 4/2020

Vyvěšeno: 18.6.2020 - Sejmuto: 18.6.2023

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu