OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá číslo 1/2020

Vyvěšeno: 28.5.2020 - Sejmuto: 28.5.2023

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu