OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 8/2018

Vyvěšeno: 9.10.2018 - Sejmuto: 11.10.2021

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu