OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 5/2023

Vyvěšeno: 6.6.2023 - Sejmuto: 6.6.2026

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu