OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 4/2017 (TJ Sokol Veselá)

Vyvěšeno: 14.7.2017 - Sejmuto: 14.7.2020