OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 4/2022

Vyvěšeno: 9.6.2022 - Sejmuto: 9.6.2025

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu