OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 3/2019 – Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá

Vyvěšeno: 17.6.2019 - Sejmuto: 17.6.2022

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu