OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 2/2017 (Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá)

Vyvěšeno: 14.7.2017 - Sejmuto: 14.7.2020