OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 2/2023

Vyvěšeno: 21.3.2023 - Sejmuto: 21.3.2026

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu