OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 2/2022

Vyvěšeno: 4.5.2022 - Sejmuto: 5.5.2025

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu