OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č.2/2019 – Myslivecké sdružení z.s. Veselá – Klečůvka

Vyvěšeno: 25.6.2019 - Sejmuto: 25.6.2022

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu