OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 10/2017

Vyvěšeno: 30.11.2017 - Sejmuto: 30.11.2020

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu