OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 10/2018

Vyvěšeno: 17.12.2018 - Sejmuto: 18.12.2021

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu