OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 1/2022

Vyvěšeno: 3.5.2022 - Sejmuto: 3.5.2025

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu