OÚ – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Veselá č. 1/2019

Vyvěšeno: 26.3.2019 - Sejmuto: 26.3.2022

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu