OÚ – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: 21.8.2017 - Sejmuto: 23.10.2017