OÚ – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise – volby do zastupitelstev obcí

Vyvěšeno: 20.7.2022 - Sejmuto: 26.9.2022