OÚ – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise – Volby do EP

Vyvěšeno: 25.3.2019 - Sejmuto: 27.5.2019