OÚ – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Veselá – volba prezidenta

Vyvěšeno: 14.11.2022 - Sejmuto: 16.1.2023