OÚ – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Veselá pro volbu prezidenta ČR

Vyvěšeno: 13.11.2017 - Sejmuto: 15.1.2018

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu