OÚ – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (doplňovací volby do Senátu PČR)

Vyvěšeno: 8.4.2018 - Sejmuto: 21.5.2018