OÚ – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: 3.8.2020 - Sejmuto: 5.10.2020