OÚ – Rozpočtové opatření č. 1/2023

Vyvěšeno: 1.3.2023 - Sejmuto: 31.12.2023