OÚ – Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva obce Veselá 12. 7. 2018

Vyvěšeno: 4.7.2018 - Sejmuto: 13.7.2018