OÚ – Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva obce Veselá 18. 12. 2017

Vyvěšeno: 8.12.2017 - Sejmuto: 19.12.2017