OÚ – Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Veselá 23. 1. 2017

Vyvěšeno: 13.1.2017 - Sejmuto: 24.1.2017