OÚ – Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků – Volba prezidenta republiky

Vyvěšeno: 27.11.2017 - Sejmuto: 29.1.2018