OÚ – Oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno: 2.10.2017 - Sejmuto: 23.10.2017