OÚ – Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Vyvěšeno: 6.5.2019 - Sejmuto: 27.5.2019