OÚ – Oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno: 16.9.2020 - Sejmuto: 12.10.2020