OÚ – Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Vyvěšeno: 21.12.2017 - Sejmuto: 29.1.2018