OÚ – Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo

Vyvěšeno: 15.1.2018 - Sejmuto: 29.1.2018