OÚ – Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo

Vyvěšeno: 16.1.2023 - Sejmuto: 30.1.2023