OÚ – Obecně závazná vyhláška obce Veselá č. 4/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Veselá

Vyvěšeno: 24.4.2018 - Sejmuto: 10.5.2018

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu