OÚ – Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem – č. 1/2019

Vyvěšeno: 20.12.2019 - Sejmuto: 31.1.2020

Přílohy