OÚ – Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 25.5.2016 - Sejmuto: 27.6.2016

Přílohy

Munipolis

Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu